தேவதையாய்..!

காதலர் தின கவிதைகள்
நீ  
எனக்கு வேண்டும்
என் சோகங்களை
தாங்கும்
தேவதையாய்..! 
என் உணர்ச்சிகளை
போக்கும் 
மருந்தாய்..!
இரண்டில் எதை
தர போகின்றாய் எனக்கு..! 

உன் பதிலுக்காக
காத்திருக்கின்றேன்..! 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template