வாழ்வே மாயம்..!

முதன்முதலாய்
வாழ்வே மாயம்
படம் பார்க்கும் போது
இதே போல வலியும்
வேதனையும்
வேறு யாருக்கும்
வரக்கூடாது என்று
கடவுளிடம் கேட்ட நான்
எனக்கும் சேர்த்து
கேட்க
மறந்து விட்டதேனோ...

அது கூட புகைப்படம்
ஆனால் இது நிஜ பாடம்...
வலிக்கின்றது எனக்கு
காதலோடு சேர்த்து
வாழ்க்கையும்...

பொடியன்: ஐயோ பாவம்ம்ம்ம்ம்...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template