காதல் தோல்வியால்...!!

ன் காதல் 
தோல்வியால் 
உன் காதலிக்கு
வேறு காதலன்
கிடைக்கலாம்...!!
But, 
ன் தாய்க்கு உன்னை
போன்ற வேறு மகன்
கிடைப்பானா...!!


So Don't Suicide...
Take it easy:-)

டி போன  ஆவணி..
தாவணி போனா சாரி..
திவ்யா இல்லனா த்ரிஷா..
உஷா இல்லனா நிஷா..
அவ ஒருத்தி தான்
பிகரா...!!
கூர மேல சோறு போட்டா
ஆயிரம் காக்கா மச்சி...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template