உறங்க வைப்பாயா பெண்ணே...!!

காதலர் தின கவிதைகள்
ன்னை நான் 
பார்த்த நாளிலிருந்து
என் இதயத்தை 
தொலைத்து விட்டேன்...


நீ என்னை 
பார்த்த நாளிலிருந்து
என் தூக்கத்தை 
தொலைத்து விட்டேன்...


உன் மார்புகளை 
தொட்டிலாக்கி 
எனை தாலாட்டி 
உறங்க வைப்பாயா
பெண்ணே...!!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template