நீ ஊமையானவள்...

நான் பேசி 
கலைக்க முடியாத 
உன் மௌனத்தை நேற்று 
வாங்கிய கைபேசி 
கலைத்தது...!

நீ ஊமையானவள்
அல்ல என்று...!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template