இப்படிக்கு காதல்...!

காதலர் தின கவிதைகள்
ன்றும் என்றும்
எப்போதுமே
என் பேரை சொல்லி
யாரையும்
ஏமாற்றி 
விடாதீர்கள்...
இப்படிக்கு
காதல்...!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template