மறைக்காது...

ஹைக்கூ கவிதைகள்தான் பார்த்த
பிம்பங்கள்
மறைந்தாலுமே
கண்ணாடி
உன்னை (உண்மையை )
மறைக்காது...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template