அர்த்தம் புரிந்ததெனக்கு...

வேகமாய் என்னை
கடந்து
சென்று
ஓரமாய் பார்த்த
அவள் பார்வையின்
அர்த்தம் புரிந்ததெனக்கு...
நாளை காதலர் தினம்
ரோஜாப்பூ பறித்து வா
என்கிற அவள்
விழிகளுக்கு தெரியாது...

நான் அவளை
காதலிக்க ஆரம்பித்த
நாளிலிருந்தே
பூக்களையும் காதலிக்கத்
ஆரம்பித்து
விட்டேனென்று...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template