என் நட்பு உன் இதயத்தோடு...

ன் தூக்கம்
உன் கனவோடு...

ன் பயணம்
உன் நினைவோடு...

ன் கவிதைகள்
உன் கற்பனையோடு...

ன் கண்ணீர்
என் கண்களோடு...

ன் நட்பு
உன் இதயத்தோடு...

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template