அழகாக...

இன்னொரு முகம்...

கல்யாண பரிசாய்...

போனது போனதுதான்...!

காதலர் தினமாக...

எனக்கு புரியவில்லை...!

கழிந்து போகின்றதே என்று...!

இப்படிக்கு காதல்...!

உறங்க வைப்பாயா பெண்ணே...!!

அக்னி வெயிலாய்...

தடங்கலுக்கு வருந்துகிறேன்...!

நீ பட்டால் சிணுங்கி...

என்றும் மாறாது...

ஏனோ முடியவில்லை...!!

உன் பாதங்களை...

உன்னை தேடுகிறது...!

உதிராமல் இருக்கின்றாய்...

ஊமை விழிகள்...

பூக்கள் அறை...

என் இமைகள் தாங்கும்...

தாங்க முடியுமா உன்னால்...

ஒளி நீயென்று...

நீ ஊமையானவள்...

உனக்கு மட்டும்...

தொலைக்க தானே போகிறாய்..!!

என் இதயம் அல்லவா..?

உதிர்ந்த சிரிப்(பூ)....

உற்சாகத்தில்...

நீ மட்டும் ஏன் அப்படி...

சிலை வைத்தால் தான் என்ன..?

தெய்வம் உன்னில்....

பொங்கல்,,!

Sir & Father

காதல் தோல்வியால்...!!

யார் கடவுள்..?

ஆயுள் குறைவு..!

That's Life...

வெட்கத்தை கேட்டால்...

பொங்கல் வாழ்த்துகள்

இவளல்லவோ...

பெண்களிடம் நல்ல பெயர் வாங்க ஆண்களுக்கு சில ஐடியாக்கள்...

இன்னொரு இதயம் ...!

நண்பேண்டா...

உண்மையான காதல்...

இருக்கும் வரை...

நேசிக்க முடியாது....

உறவை நேசி...

"தாஜ்மஹால்"

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template