லப் ... டப்

காதல் கவிதைகள்தயம்
லப் ... டப்
என துடிக்கும்
எந்த சிறிய
இடைவெளியில்
கூட
உன் பெயரையே
என்
மனம்
நினைக்கிறது...

ன்ன அழகான பெயர் உனக்கு...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template