கக்கூசா?

பாய் 1:டேய் என் பேர கேட்டாலே
ஒன்னுக்கு போற பையன்டா நீ...
பாய் 2: டேய் கார்பெட்டு மண்டையா!
அப்போ உன் பேரு என்ன கக்கூசா?
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template