தீராவலிதான் காதலா !!

மைகளை திருடிக்கொண்டு
கனவு காண சொல்கின்றாய்!!!
அமைதியாய் இருந்துகொண்டு
இனிய இம்சையை தருகின்றாய்!!!

ன்னைப்பார்த்ததை
தவிர குற்றமேதும்
அறியவில்லையே நான்...
ஆனால்
ஏக்கமும் சோகமும்
தண்டனையாய் தருகின்றாய்!!!

வையாவையும்
இன்றுவரை நீ
அறியாமல் இருப்பதனால்
என் இதயப்பகுதி
நீ வேணும் வேணுமென்று
அரிக்கின்றது
சிரங்காய்!!!

ந்த தீராவலிதான்
காதலா!!!!!!!!!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template