உன் பருவப் படைப்புகளில்...

ன்னை

முதலிரவில்

நிர்வாணமாய்

பார்த்தபோது

என் மனம்

இத்தனை நாள்

இதற்காக தானே

காத்திருந்தாய்

என்று

குதுக்கலாமானது

என்னவோ

உண்மைதான்...

ஆனால்

பிறகு அதை விட

குதுக்கலாமானேன்

உன் மார்பு

கனிகளில்


தலை சாய்த்து

உறங்கியப் போது...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template