'எங்கம்மாவ '

Father: ஏன்டா எனக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிகிட்ட?

Son: அடின்கோய்யால..! நீ 'எங்கம்மாவ ' என்கிட்ட சொல்லிடா கல்யாணம் பண்ணிகிட்ட?
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template