அம்மா..!

அன்னையர் தின கவிதைகள்  சிக்கும் போது
உயிரை
ஊட்டியவள்
அம்மா...

அள்ள அள்ள
குறையாத
பாசச்சுரப்பி தான்
அம்மா...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template