இணையத் தளத்தில் பணம் சம்பாதிக்கலாம்...வாங்க.

ந்த தளத்தின் நன்மைகள்:


01. 4 வழிகளில் சம்பாதிக்க முடியும்.
02. $1 ஆனாலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.


கீழே உள்ள படத்தை கிளிக் செய்து இணைந்து கொள்ளுங்கள்


Clicksiaஉங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து கொண்டு இடது பக்கத்தில் இருக்கும் Earning Area என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள்.

Paid To Click

இது அவர்களுடைய விளம்பரங்களை எத்தனை வினாடிகள் பார்க்க வேண்டும் அதற்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பது இருக்கும் அதை கிளிக் செய்யுங்கள் இவ்வாறு தோன்றும்


தலை கீழாக இருக்கும் படத்தை கிளிக் செய்யுங்கள் உங்கள் கணக்கில் பணம் சேர்ந்துவிடும்.

Sign Up Offers

அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல்களை சொன்னது போல் செய்துகொள்ளுங்கள் .

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template