நட்பு மட்டும் தான் ...

காதல் ஒரு கனவு தான்
சில பேருக்கு பலிக்கும்...
பல பேருக்கு வலிக்கும்...

ஆனால் நட்பு மட்டும் தான்
எப்போதும் ஜொலிக்கும்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template