தொட்டு விட்டோமென்று...

டலோரமாய்
உன் கூட நடக்கையில்
உன் காலை
தொட்ட அலைகள்
எம்பி எம்பி
குதிக்கின்றன...

பௌர்ணமி நிலவையே
தொட்டு விட்டோமென்று...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template