சிட்டிக்கு "நெல்லை"

தாகத்துக்கு "தாமிரபரணி"
அருவிக்கு "குற்றாலம்"
புலிக்கு "முண்டந்துறை"
ஜெயிலுக்கு "பாளையம்கோட்டை"
டமுக்கு "பாபநாசம்"
கரண்ட்க்கு "கூடங்குளம்"
சிட்டிக்கு "நெல்லை"
ஆழ புடிக்க "அல்வா"
ஆழ முடிக்க "அருவா"

By

"THURUNELVELI"
"GUYS"
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template