நர்ஸ் "ஜாலியா" பேசுறா மச்சி...

Friend1: மச்சி "போலி" டாக்டர் நு தெரிஞ்சும், ஏன்டா அந்த கிளினிக்'க்கு போன?

Friend2: டாக்டர் போலியா இருந்தாலும், நர்ஸ் "ஜாலியா" பேசுறா மச்சி...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template