நானும் தான்...

காதல் கவிதைகள்ன் வருகையை
எதிர் நோக்குவது
காகங்கள்
மட்டும் அல்ல
காதலன்
நானும் தான்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template