பெரும் சந்தோசம் தான் எனக்கு...

நீ எனக்கு பரிசாக தந்த
பொருட்களெல்லாம்
எது எதற்காகவோ
பயன்படுகின்றது என்று
நினைக்கையில்
சிறு வருத்தம் தான் எனக்கு...

னாலும் என்ன
எதற்குமே பயன்படாதவை
இதற்காகவாவது பயன்படுகிறதே
என்று எண்ணுகையில்
பெரும் சந்தோசம் தான் எனக்கு...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template