அருணாசலம் ரீமிக்ஸ்...

ரகுவரன்: என்ன அருணாசலம் 30
நாள்ல 30 கோடிய எப்படி
செலவு பண்ண போற?

ரஜினி: ஹ! ஹ! ஹ!
ஜுஜிபி..
"சிம்பு" வச்சி படம் எடுப்பேன்டா..
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template