4 ரவுடி எறும்புகளும் 1 யானையும்..


தனியாக வந்த யானையை பார்த்து ...

எறும்பு 1: டேய் மச்சான் அவன் காலை உடைசிடவா?

எறும்பு 2: இல்ல மச்சான் அவன் தும்பிக்கையை பிடிங்கிடனும்.

எறும்பு 3: இல்ல அவன் வைதுல குத்தவா?

எறும்பு 4: விடுங்கடா நாம 4 பேரு அவன் ஒருத்தன்.
சின்ன பையன், பொழைச்சி போகட்டும்.


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template