ஆல்ஹகால் உள்ளதென்று ...

காதல் கவிதைகள்ன் இதழை
சுவைத்த எனக்கு
தலை சுற்றுகிறதே...

பெண்ணே!!
ஏன் நீ
சொல்லவில்லை
எனக்கு
உன் இதழில்
ஆல்ஹகால்
உள்ளதென்று ...

சொல்லிருந்தால்
இன்னொரு kiss
தந்திருப்பேனே...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template