நீ வருவாயென!!...

பிரியமானவளே!!
உன்னை
ஒரு நாள்
பார்த்தேன்
ரசித்தேன்!!
அன்று
முதல் என்
கண்ணுக்குள்
நிலவு!!
ஆக
மாறினாய் .
குஷி
!! ஆகி விட்ட நான்
உன்னிடத்தில்
என்னை கொடுத்தேன்!!.
உன்னை
என் ஜோடி!!
ஆக்கிவிட
ஆசை!! பட்டு
உன்னைத்
தேடி!!வந்தேன்.
உன்
இதயம்!!
என்னை
காதலன்!!
என்று
கூறும் என ஏங்கினேன்...

பூவே உனக்காக!! என
வாழும்
என்னை வசந்த மாளிகை!!
கட்ட
வைத்த செம்பருத்தியே!!
நம்
காதல் காலமெல்லாம் வாழ்க!!
என்று
பிரியமுடன்!!
வாழ்த்தும்
என்னை மறுபடியும்!!
என்று
நேருக்குநேர்!! சந்திப்பாயோ?

ன்னை கண் தேடுதே!!
நீ
வருவாயென!!...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template