கனவில்...!!

நேற்று தான் முதன்முதலாக
வந்து என்னிடம் உன் காதலை சொன்னாய்...


அதுவும்
என் கனவில் தான்...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template