பூகம்பம் !!

ன்பே...

என்
மொபைல் அதிரும்
போதெல்லாம்
எனக்குள்
பூகம்பம் - அது உன்
போனாக
இருக்குமோஎன்று...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template