மறுக்குது என் பேனா...

என் "மௌனம் "....

நல்ல நண்பன்...

நான்...

பெருமையாக உள்ளது எனக்கு...

நாக் அவுட் ...

ஆல்ஹகால் உள்ளதென்று ...

நீ வருவாயென!!...

எனது வலி...

நான் தரும் வரம் மரணம்...

தாடியோடு நான்...

நண்பேண்டா உனக்கு...!!!

நண்பேண்டா...!!

உதைத்து விட்டாயே..!!!

நீங்காத நினைவுகள்...

நாசமாய் போனேன்...

தேடிய காதல்...!!

வாழ்க்கை போன போக்கில்...

"மனிதநேயம்"

நல்ல மனிதனாய் இரு !!

எனக்கு தெரியாது...

பூகம்பம் !!

கனவில்...!!

தவிப்பு...!!

தன்னம்பிக்கை

வெறும் வேசம்...

கண்ணில் நீரை...

இறைவன் கொடியவனே...

தொட்டு விடாதே...

நினைக்காதே...

நம்பாதே...

பார்...

உறவுகள்

இதழ்கள்

நம்பு...

கொஞ்சம் நேரம்...

நண்பேண்டா...!!

நட்பு மட்டும்...!!

என் வாழ்க்கை...!!

காதலும் கற்று மற...

பணம் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template