பொறம்போக்கு..!

0 comments Links to this post
வண்டு வந்து
குடிக்காத
பூ நீ.!
யாரும் வந்து நடக்காத
சாலை நீ..!
மை கொண்டு
எழுதாத டைரி நீ..!
பிரம்மன் வந்து
படைக்காத பெண் நீ..!
என்றெல்லாம் கவிதை
சொன்ன எனை பார்த்து
நீயும் சொன்னாய்
பொறம்போக்கு என்று..!

கத்தி..!

0 comments Links to this post
பெண்ணே,
உன் பின்னால் அலைந்து
திரிந்த போதெல்லாம்
கத்தி சொன்னாய்
பிடிக்கல  என்று..!
உன் கை கோர்த்து
ஒருவன் நடந்ததை
பார்த்த போது தான்
நான் உணர்ந்தேன்
நீ சொன்னது
வார்த்தை மட்டும் அல்ல
என் இதயத்தை
கிழிக்க வந்த
கத்தி என்று..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template