பதிவு செய்ய..!

0 comments Links to this post
அன்பே..!
உன் வரவை எதிர்நோக்கி
இமை இமைக்காமல்
என் விழிகள்
காத்து கிடக்கின்றன..!
உன் பிம்பத்தை
படமெடுத்து
என் இதயத்தில்
பதிவு செய்ய..!

கருப்பு காவியம்..!

0 comments Links to this post
பெண்ணே,
காதலால்
வரும் வலிகளை
வெறும் வார்த்தைகளை கொண்டு
சொல்லி விட முடியாது..!
அது கதை அல்ல
கருப்பு காவியம்..!
அதை நீ சந்தித்தால்
மட்டுமே உணர முடியும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template