அவள் பின்னால்..!

0 comments Links to this post
அவள் பின்னால்
அலைந்த நாட்களில்...


சாலை விதிகளை மீறினேன்..!
தெரு ஓர திண்ணைக்கு காவலானேன்..!
தெரியாத சிலருக்கு  எதிரியானேன்..!
புரியாத மொழியில் பேசலானேன்..!
அதுவரை அறியாத உணர்வுகளுக்கு அடிமையானேன்..!


சலூன்காரன் நண்பன் ஆனான்..!
பக்கத்துக்கு வீடுக்காரன் பழக்கமானான் ..!
டீ கடைக்காரன்  அறிமுகமானான்..!


அவளுக்கு..அவளுக்கு....

அவளுக்கு மட்டும் தான்
நான் பிடிக்காதவனானேன்..!பொறம்போக்கு..!

0 comments Links to this post
வண்டு வந்து
குடிக்காத
பூ நீ.!
யாரும் வந்து நடக்காத
சாலை நீ..!
மை கொண்டு
எழுதாத டைரி நீ..!
பிரம்மன் வந்து
படைக்காத பெண் நீ..!
என்றெல்லாம் கவிதை
சொன்ன எனை பார்த்து
நீயும் சொன்னாய்
பொறம்போக்கு என்று..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template