ஒவ்வொரு துளியும்..!

0 comments Links to this post
உன் கண்களிலிருந்து 
கண்ணீர் வர வேண்டும்
சோகத்தினாலோ
வலியினாலோ அல்ல    
சந்தோசம் தாங்கமுடியால்..!

ஆனால்
நீ சிந்தும்
ஒவ்வொரு துளியும்
என்னால் தான் வர வரும்..!

பெண்ணின் குணம்..!

0 comments Links to this post
சென்ற இடமெல்லாம்
தன் வாசனை
வீசுவது
பூவின் குணம்..!

கண்ட இடமெல்லாம்
தன் புராணம்
பேசுவது
பெண்ணின் குணம்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template